Izgradnja upravne zgrade JP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Zenica odvija se planiranom dinamikom

Radovi na izgradnji upravne  zgrade Javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica  na  lokalitetu poslovnog kompleksa ovog preduzeća u ulici Bistua Nuova u Radakovu se odvijaju planiranom dinamikom.

Tokom prethodnih pet mjeseci je najprije izvršeno uklanjanje  jednog dijela  starog objekta, a zatim je  započela  izgradnja  nove  zgrade,  kao i  rekonstrukcija preostalog dijela  starog objekta.

Na novom objektu su završeni betonski konstruktivni radovi, u završnoj fazi su grubi građevinski radovi i zidanje, a započeli su radovi na razvođenju elektro i hidro instalacija.  Na  preostalom dijelu starog objekta uveliko teče  rekonstrukcija  koja  obuhvata zamjenu krova, stolarije, instalacija, te izolaciju i opremanje objekta.

Nova poslovna zgrada će biti savremen poslovni objekat koji će omogućiti dobre radne uslove za zaposlenike preduzeća. Pored toga, biće omogućeno da  administrativno osoblje preduzeća radi na jednom mjestu, a ne dislocirano kao u proteklom periodu, te da se instalira savremena oprema koju preduzeće koristi u svom radu. Objekat je projektovan na principima energetske efikasnosti, što će uticati na smanjenje potrošnje energije, a samim tim i troškova. Svojim savremenim konceptom doprinijeti će i ljepšem izgledu kvarta u kojem se nalazi.

Važno je naglasiti i to da je poseban dio objekta predviđen za rad s korisnicima usluga preduzeća. U ovom dijelu objekta stranke će na jednom mjestu moći platiti račune, podnositi zahtjeve tehničke prirode, dobiti savjetodavne usluge tehničke i pravne službe i sl., čime će znatno biti unaprijeđen odnos s korisnicima usluga.

Radove  na  izgradnji izvodi konzorcij čiji je  nosilac  kompanija Neimari Šerići d.o.o. Zenica. Projektnu dokumentaciju je izradila projektna kuća Entasis d.o.o. Zenica, koja vrši i nadzor nad izvođenjem radova.Vrijednost projekta iznosi cca 990.000,00 eura, a rok za izgradnju je 10. juli ove  godine.

 

Izvor: zenica.ba