Izmijenjena FŠCZ naredba o ulasku određenih osoba u BiH

S ciljem sprečavanja širenja zaraze korona virusa (Covid-19) danas je održana 8. hitna vanredna elektronska sjednica Federalnog štaba civilne zaštite (FŠCZ) na kojoj je donijeta nova dopunjena, odnosno izmijenjena naredba kojom se od stavljanja pod zdravstveni nadzor i ograničavanje kretanja u trajanju od 14 dana izuzimanju određene osobe koje ulaze u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Današnjom naredbom tačka 5 naredbi od 24. i 29. aprila 2020. godine se mijenja i glasi da su “od ove naredbe izuzeti vozači u međunarodnom trasportu, mašinovođe, piloti i kabinsko osoblje, osobe u pograničnom kretanju, prekogranični radnici i teško oboljele osobe (i njihova pratnja) koje idu na liječenje ili se vraćaju sa liječenja”.

Radi se o naredbi u kojoj se obavezuju putnici, odnosno roditelji i staratelji djece i maloljetnih osoba, bez obzira da li se radi o stranom državljaninu ili državljaninu BiH, da se prilikom ulaska u BiH preko graničnih prelaza na području FBiH prijave za inspekcijski nadzor od strane Federalne uprave za inspekcijeske poslove.

U tom slučaju Federalni sanitarni inspektor je obavezan da svim putnicima koji ulaze u BiH na ovim graničnim prelazima izrekne Rješenje o stavljanju pod zdravstveni nadzor i ograničavanje kretanja u trajanju od 14 dana.