Izmijenjeno trajanje izolacije i samoizolacije u FBiH

Na prethodni prijedlog Kriznog štaba FBiH jučer je Vlada Federacije donijela odluku o skraćenju perioda trajanja izolacije i samoizolacije na prostoru većeg bh. entiteta.

Sve osobe koje su bile u kontaktu sa zaraženom osobom, ukoliko nisu u potpunosti vakcinisane, idu u samizolaciju u trajanju od 10 dana, dok potpuno vakcinisane osobe u tom slučaju ne idu u samoizolaciju i dužne su prate svoj zdravstveni status, a kod pojave nekog od simptoma obavezne su javiti se svom ljekaru“, pojašnjava u telefonskoj izjavi Goran Čerkez, predsjedavajući Kriznog štaba FBiH i pomoćnik federalnog ministra zdravstva.

Promjene su nastupile i za period trajanja izolacije.

Naime osobe, koje su potvrđeno pozitivne na COVID virus, ukoliko nisu potpuno vakcinisane idu 10 dana u izolaciju s tim da iz nje mogu izaći sedmi dan ako im je test negativan tada, dok potpuno vakcinisane osobe taj period izolacije mogu provesti u dužini od 7 dana, a mogu izaći i peti dan pod uslovom da im je tada test negativan.

Sa ovim skraćenjima trajanja izolacije i samoizolacije Bosna i Hercegovina je harmonizovala svoje odluke sa odlukama većine evropskih zemalja, a učinjeno je sve i prema uputama Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti kao i Svjetske zdravstvene organizacije“, napominje Goran Čerkez, predsjedavajući Kriznog štaba FBiH i pomoćnik federalnog ministra zdravstva.

 

Izvor: zenicainfo.ba