Iznos akciza na cigarete u 2021. bit će isti kao i ove godine

Kako su saopćili iz Ministarstva finansija i trezora, dogovoren je i iznos privremenih koeficijenata za raspodjelu sredstava s jedinstvenog računa za period oktobar-decembar 2020. godine prema kojem Federaciji pripada 62,83 posto, RS-u 33,63 i Distriktu Brčko 3,55 posto.

Minimalna akciza na cigarete bit će 3,25 KM po kutiji, dok će akciza na pakovanje od 20 komada cigareta biti 1,65 KM što je isti iznos kao i ove godine.

Akciza na duhan za pušenje bit će u visini 80 posto minimalne akcize i iznosit će 130 KM po kilogramu. Odluka će se primjenjivati od 1. januara sljedeće godine, a kalkulaciju maloprodajne cijene porezni obveznici dužni su dostaviti UIO do 15. decembra ove godine.

Prihvaćena je odluka o utvrđivanju carinske tarife za 2021. na prijedlog Ministarstva vanjske trogvine i ekonomskih odnosa i bit će upućena Vijeću ministara u daljnju proceduru.

Usvojen je i pravilnik o primjeni Zakona o akcizama kako bi bile usklađene tarifne oznake sa Odlukom o carinskoj tarifi za 2020. godinu.

Usvojena je Odluka o visini stope kompenzatorne kamate za period 1.1.2021. do 30.6.2021. godine gdje nije bilo izmjena u odnosu na prethodne i ova kamata obračunavat će se po stopi od 12 posto u pojedinim slučajevima carinskog duga.

Danas je razmatran i usvojen program rada Uprave i Upravnog odbora za 2021. godinu te budžetski zahtjev UIO za iduću godinu.

Nije usvojena odluka o privremenoj raspodjeli prihoda od cestarine za gradnju autocesti i rekonstrukciju cesta u ukupnom iznosu skoro 119,5 miliona KM koja su u ostala na podračunu jedinstvenog računa i odnosi se na raspodjelu 10 posto rezerviranih prihoda.

Nije usvojena ni odluka o oslobađanju plaćanja putarina na dizel gorivo koje se koristi u proizvodnji pojedinih rudnika i željeznica u Bosni i Hercegovini, a koja se donosi na prijedlog entitetskih vlada, saopćili su iz Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine.