Izrađene smjernice za zaštitu identiteta žrtava trgovine ljudima

U okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Savjeta Evrope “Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u BiH” izrađene su i objavljene Smjernice za zaštitu privatnog života i ličnih podataka žrtava trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini, saopšteno je iz Kancelarije Savjeta Evrope u BiH.

U saopštenju se precizira da su smjernice izrađene slijedeći preporuku grupe eksperata Savjeta Evrope za borbu protiv trgovine ljudima vlastima u BiH da obezbijede izdavanje odgovarajućih uputstava koja se tiču zaštite privatnog života i identiteta svih žrtava trgovine ljudima, uključujući domaće žrtve.

Smjernice će pomoći svim nivoima vlasti u BiH da razviju i usvoje instrumente za poboljšanje zaštite privatnog života i ličnih podataka žrtava trgovine ljudima.

Smjernice su, takođe, namijenjene profesionalcima koji se bave žrtvama trgovine ljudima, uključujući i medije koji pružaju informacije kako bi se spriječile moguće štetne posljedice po žrtve i njihove porodice.

Projekat “Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u BiH” realizuje se u okviru zajedničkog programa EU i Savjeta Evrope “Horizontal fasiliti za zapadni Balkan i Tursku 2019-2022”.

BiH je potpisnica Konvencije Savjeta Evrope o akciji protiv trgovine ljudima koja u svom članu 11 utvrđuje dužnost zemlje potpisnice da zaštiti privatni život, identitet i lične podatke žrtava trgovine ljudima.