Izrečeno 40.477 rješenja o ograničenom kretanju

Federalna uprava za inspekcijske poslove (FUZIP) nastavlja intenzivno provoditi mjere na suzbijanju širenja koronavirusa COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu s naredbama i odlukama nadležnih organa i tijela na nivou BiH/FBiH.

Zaključno s 15. majem, prema do sada dostupnim informacijama, federalni sanitarni inspektori na graničnim prijelazima izdali su ukupno 40.477 rješenja o stavljanju putnika/osoba pod zdravstveni nadzor/ograničenom kretanju/izolaciji na period od 14 dana.

Za kategorije osoba iz Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite broj 144, a koja se primjenuje od 24. aprila ove godine, federalni sanitarni inspektori su tokom jučerašnjeg dana na graničnim prijelazima izdali ukupno 1.567 rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor odnosno ograničenju kretanja van mjesta boravka, i to 990 rješenja o izolaciji, te 202 rješenja za vozače,  179 rješenja za pogranični promet i 196 za prekogranične radnike.

Nadzorima i mjerama federalnih inspektora je, prema do sad dostupnim podacima, od početka primjene mjera obuhvaćeno ukupno 4.338 osoba  – državljana BiH s prebivalištem u RS koje su u BiH ušle preko graničnih prijelaza koji se nalaze na području FBiH, te su podaci – spiskovi s imenima, prezimenima, i adresama osoba blagovremeno dostavljeni Inspektoratu Republike Srpske na daljnje postupanje i provođenje, odnosno kontrolu provođenja mjera izolacije/karantina. Isto vrijedi i za 429 osoba – državljana BiH s prebivalištem na području Brčko Distrikta, za koje su podaci dostavljeni Inspektoratu Brčko Distrikta.

Inspektorat RS je dostavio podatke o 295 osoba kojima su sanitarni inspektori RS-a tokom jučerašnjeg dana izdali rješenje o kućnom karantinu. Tokom jučerašnjeg dana, Inspektorat Brčko Distrikta nije izdao ni jedno rješenje o izolaciji osobama koje imaju prebivalište na području Federacije BiH.

Danas ističu mjere iz 446 rješenja o izolaciji koja su izdali federalni sanitarni inspektori, a do jučer je za ukupno 34.525 osoba istekao period obavezne izolacije u trajanju od 14 dana.

– Obavještavamo osobe kojima je izrečeno rješenje o izolaciji da rješenje prestaje da važi istekom propisanog perioda izolacije od 14 dana. Naime, ukoliko su se osobe kojima su izdata rješenja o izolaciji pridržavale izrečenih mjera, te svakodnevno javljale nadležnoj epidemiološkoj službi i do isteka perioda izolacije nisu razvile nikakve simptome zaraze, zdravstveni nadzor se okončava nakon 14 dana.

Pozivamo sve subjekte kojima je naredbama Federalnog štaba civilne zaštite omogućen rad, da se pridržavaju svih higijenskih i zdravstvenih preporuka Federalnog ministarstva zdravstva i Zavoda za javno zdravstvo FBiH, te obavještavamo da će, kako federalne, tako i nadležne kantonalne inspekcije u zajedničkim aktivnostima biti uključene u pojačanu kontrolu poštivanja datih preporuka, a sve u cilju suzbijanja širenja koronavirusa i zaštite zdravlja stanovništva – rekao je direktor FUZIP-a Anis Ajdinović.

Od 15. marta ove godine, od donošenja odluke o obaveznom sanitarnom nadzoru svih državljana BiH, federalni inspektori iz svih 10 inspektorata raspoređeni su na 14 graničnih prijelaza BiH na području FBiH, gdje u tri smjene vrše 24-satnu sanitarnu kontrolu putnika pri ulasku u BiH/Federaciju BiH.

– Zdravstveni nadzor putnika na granicama se pokazao kao jedna od najsnažnijih protuepidemijskih mjera, koja je u velikoj mjeri doprinijela sprečavanju širenja koronavirusa u BiH/FBiH.  Zbog toga će, prema najavama nadležnih zdravstvenih organa, mjera samoizolacije za sve koji ulaze u BiH ostati na snazi dok se ne dobije uvjerenje da je njeno ukidanje epidemiološki dozvoljeno -istakao je Ajdinović, saopćeno je iz FUZIP-a.