Javna preduzeća u BiH: Povećavaju zaposlenike, ali ne i obim posla

Na centralnom događaju u okviru “Međunarodne sedmice podizanja svijesti o prevarama u BiH” u organizaciji revizorsko konsultantske kompanije Deloitte BiH koji se održava danas saopšteno je da se na osnovu podataka iz finansijskih izvještaja o poslovanju javnih preduzeća može reći da je kod većine preduzeća finansijski rezultat pozitivan. Uočljivo je da sav prihod dolazi od nekoliko preduzeća, a dominiraju ona koja se finansiraju iz javnih prihoda.

U FBiH Autoceste FBiH su ostvarile najveći dobitak na kraju 2018. godine. Prisjetimo se da je tada došlo do povećanja akciza na naftu što predstavlja jedan od glavnih izvora finansiranja ovog preduzeća.

U Republici Srpskoj su na kraju 2018. godine bila tri profitabilna preduzeća, to su Autoputevi RS, Putevi RS i Željeznice RS.

“U 2018. godini Vlada je podigla kredit u okviru projekta sa Svjetskom bankom za Željeznice RS, a Željeznice RS su to prikazala kao prihod i tako ostvarile pozitivan finansijski rezultat“, rekla je Bobana Čegar ekonomistica Kancelarije rezidentnog predstavnika za BiH.

U gotovo svim javnim preduzećima zabilježeno je kontinuirano zapošljavanje, ipak rezultat zapošljavanja nije bio povećanje obima posla. Preduzeća koja su smanjila broj zaposlenih u oba entiteta su rudnici i željeznice, zaključila je Čegar u svom izlaganju.