Još 350 miliona eura kredita za Koridor 5C

Vijeće ministara BiH usvojilo je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovalo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu (Koridor Vc, dionice Ovčari – Mostar sjever, Mostar sjever – Mostar jug) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Radi se o zajmu vrijednom 350 miliona eura s alokacijom na Federaciju Bosne i Hercegovine, uz rok otplate do 15 godina, uključujući tri godine grejs perioda.

Projekt podrazumijeva izgradnju autoputa od Ovčara do Mostara jug na Koridoru Vc, te će biti podijeljen na dionice Ovčari – Mostar sjever i Mostar sjever – Mostar jug.

Dionica od Ovčara do Mostara sjever sastoji se od tri dijela i uključuje Ovčari – ulaz u tunel Prenj, tunel Prenj i tunel Prenj  – Mostar sjever) u ukupnoj dužini oko 35 kilometara. Planirano je da bude finansirana ovim kreditnim sredstvima obezbijeđenim iz Evropske banke za obnovu i razvoj, ali i sredstvima Evropske investicione banke.

Nakon završenih pregovora Ministarstvo finansija i trezora će u skladu sa Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Bosne i Hercegovine dostaviti Vijeću ministara Prijedlog ugovora o zajmu, s Osnovama za njegovo zaključivanje.