JP “Tržnica” izdaje pod zakup kućice u “Studengradu”

U povodu manifestacije “ZENICA ADVENTURE” – drugi zimski festival, JP “Tržnica” d.o.o. Zenica nudi na korištenje (zakup) zainteresiranim registrovanim korisnicima, 20 kućica (namjena trgovina i ugostiteljstvo) u periodu od 14.12.2019.godine do 14.01.2020.godine.

Postupak izbora najpovoljnijih ponuđača vrši se putem licitacije, dostavljanjem pismenih ponuda u zatvorenim kovertama.

Početna cijena zakupnine za navedeni period iznosi:

1.000,00 KM (bez uračunatog PDV-a) – namjena trgovina i drugo

1.100,00 KM (bez uračunatog PDV-a) – namjena ugostiteljstvo.

Zainteresirani korisnici mogu svoje pismene ponude dostaviti u Upravu preduzeća (sprat zgrade gradske Tržnice u Zenici, Ul. Maršala Tita broj 48) najkasnije do 26.11.2019.godine do 15 sati.

Komisijsko otvaranje prispjelih ponuda bit će obavljeno u srijedu,  27.11.2019.godine u 12:00 sati u Upravi preduzeća, o čemu ovim putem obavještavaju zainteresovane ponuđače , te im  neće dodatno dostavljati obavijesti o terminu. Ponuđači će biti  odabrani  na osnovu najveće ponuđene cijene (bez uračunatog PDV-a).

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja imaju Odobrenje (Rješenje) za obavljanje registrovane djelatnosti.

Sa odabranim ponuđačima bit će zaključeni ugovori o zakupu (najmu, korištenje) kućica (sa svim potrebnim odredbama, pravima i obavezama, kao i plaćanju ponuđene cijene zakupa prilikom potpisivanja ugovora).

Nepotpune i neblagovremene prijave, neće se uzeti u razmatranje.