JP “ViK” d.o.o. Zenica – Obavijest za potrošače, otpis kamata

Ponovna prilika korisnicima usluga JP „ ViK“ d.o.o. Zenica da svoje obaveze izmire pod povoljnijim uslovima

JP  „ViK“ d.o.o. Zenica je svim potrošačima  iz kategorije  „domaćinstvo“, vjerskim institucijama, nevladinim i sportskim udruženjima građana,  ponovo omogućilo da bez plaćanja zatezne kamate  izmire utužena dugovanja.

Naime, Nadzorni odbor JP „ViK“ d.o.o. Zenica je na prijedlog Uprave preduzeća donio odluku da počev od 08. februara pa do kraja godine, pobrojanim grupama  potrošača omogući plaćanje dugova  uz  ovu veliku pogodnost.

Otpis kamata će biti izvršen ako potrošač izmiri glavni dug i sudske  troškove te ukoliko nema dugovanja  iz tekućeg perioda starija od dva  mjeseca. Otpisivanje kamata može se vršiti višekratno, što znači da potrošač može izvršiti uplatu glavnice i sudskih troškova prema pojedinim  tužbama, nakon čega će se otpisati kamate u vezi sa tim sudskim postupkom te, u skladu s tim, postupak  okončati.

Istovremeno, Uprava  JP „ViK“ d.o.o. Zenica obavještava  potrošače  iz kategorije „privreda“ da imaju mogućnost zaključivanja ugovora  o obročnom plaćanju utuženog i neutuženog duga i sudskih troškova. Potrošačima koji se obrate radi izmirenja  duga  na  rate,  zavisno od visine  duga, bit će omogućeno plaćanje  na  maksimalno 12 rata, a otpis kamata  za  ovu kategoriju potrošača će se vršiti nakon što potrošač, tj. dužnik, izvrši sve  ugovorene  obaveze.

Odluka  o uslovima  za otpis zateznih kamata je  donesena imajući u vidu  socijalne  prilike  zbog kojih brojnim  građanima Zenice  zakonska  zatezna  kamata  predstavlja  težak teret,   te  činjenicu da postoje dužnici  koji su već izmirili glavnicu duga,  ali nisu  razriješili obaveze  nastale  po osnovu  utuženja.

JP „ViK“ d.o.o. Zenica na  ovaj  način želi pomoći svojim  potrošačima  da  se oslobode  duga, ažuriraju  obaveze  i započnu redovno izmirenje računa.

Obavijest u cjelosti pogledajte ovdje.