JP „Vodovod i kanalizacija“ tokom 2020. godine imao najveći broj pokrenutih predmeta pred Općinskim sudom za dugovanja

Tokom 2020. godine Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ imali su najveći broj pokrenutih predmeta pred Općinskim sudom za dugovanja dok građani ipak najviše duguju Javnom preduzeću „Grijanje“ a potom slijedi i Alba Zenica.

“Ovu godinu započeli smo sa neriješenih 87.862 predmeta dok smo prošlu završili sa dvije hiljade više od zacrtanih”, kazao je Naiče Arnaut, predstavnik Općinskog suda u Zenici.

“Kada su komunalne takse u pitanju ovdje se ne radi o klasičnom utuženju koje bi po građanskom pravilu trebalo da uslijedi nakon opomene pred tužbu, pa zatim podizanje građanske parnice, već je ovdje riječ o klasičnom izvršnom postupku koji predviđa da se ovaj postupak pokrene na osnovu vjerodostojnih i izvršnih isprava što znači da komunalna preduzeća na kraju godine nakon sumiranja poslovne godine upućuju prijedlog prema Sudu u smislu da se putem izvršnog postupka prinudno naplate neplaćeni računi. Svaka stranka treba da zna svoja prava te kako da dođe do njih kao i to da svaki klijent ima pravo na žalbu. Potrebno je znati samo svoja prava”, dodao je Arnaut.

“U slučaju kada rješenje postaje pravosnažno tada se ulazi u postupak prinudne naplate gdje se uglavnom susrećemo sa popisom pokretnih stvari tih izvršenika, nakon toga slijedi sudska prodaja”, objašnjava Arnaut te poziva građane i da se informišu o mogućnosti sudskih nagodbi koju ovaj Sud provodi već nekoliko godina.

“Ove nagodbe olakšavaju strankama jer nude mogućnost sporazuma. Do sada nije bilo takvog sporazuma kada su komunalne takse u pitanju. Tokom protekle godine zaključili smo 133 sudske nagodbe, a najčešće se tiču nagodbe u predmetima za izdržavanje ili alimentaciju”, kazao je Arnaut.

 

Izvor: zenicainfo.ba