Kamate u BiH na historijskom minimumu

Kamatne stope na kredite u Bosni i Hercegovini su na povijesno niskoj razini te je teško očekivati neko daljnje smanjenje, kazao je, između ostalog, u intervjuu za Večernji list Berislav Kutle, direktor Udruge banaka Bosne i Hercegovine.

Kutle podsjeća kako su kamate padale iz dva razloga. Prvi je smanjenje kamata na eurotržištu, a drugi je pad kamatne stope na depozite kao domaći izvor za kredite.
Kada je riječ o trenutačnoj situaciji, kao i prognozama za budućnost, Kutle kaže kako je rastom inflacije u svijetu, pa i kod nas za očekivati (ali ne kratkoročno) pomak kamatnih stopa na izvore kredita, a onda i prelijevanje na kredite.

S obzirom na kontinuirano povećanje novca u optjecaju bez ikakva pokrića i njegova negativnog utjecaja na povećanje kamate, to se ne očekuje u idućim godinama“, objasnio je Kutle.

Na pitanje da li postoje znakovi oporavka tržišta kredita u BiH, Kutle je naveo da su u pandemiji krediti pali nešto više od 2%, a nakon pandemije rastu gotovo za isti postotak.

To jednostavno znači da smo mi na dnu i teško možemo niže pasti, a s druge strane, u ovakvoj nereguliranoj, politički nestabilnoj situaciji nije realno očekivati nikakav značajniji rast bilo čega osim problema“, konstatirao je Kutle.

 

Izvor: zenicainfo.ba