Kampanja „16 dana aktivizma protiv rodnozasnovanog nasilja“ u Travniku

Objavom promotivnog videa koji će tokom narednih petnaest dana biti dio guerrilla video pokreta na društvenim mrežama, Centar za edukaciju mladih započeo je aktivnosti u okviru globalne kampanje „16 dana aktivizma protiv rodnozasnovanog nasilja“. Video prikazuje psihičko i fizičko stanje žena žrtava nasilja, podiže svijest javnosti o ozbiljnosti ovog problema, ulozi i odgovornosti svih nas za borbu protiv njega, te poziva sve građane da prijave nasilje ako su žrtve ili poznaju nekog ko je žrtva nasilja.

Pored guerrilla video pokreta, u toku kampanje „16 dana aktivizma protiv rodnozasnovanog nasilja“, Centar za edukaciju mladih organizovat će interaktivno predavanje na temu „Šta treba da znamo o nasilju“, radionicu za mlade „Lažno slobodan“, koja govori o povezanosti konzumiranja alkohola sa nasilnim incidentima, te „Borba protiv nasilja nad ženama i djevojčicama“, koja educira mlade o problemu nasilja i motiviše ih da se aktiviraju na podizanju svijesti svojih vršnjaka i uključe se u njegovu prevenciju kod mladih. Kampanja u Travniku će završiti 10. decembra organizovanjem akcije u zajednici povodom Međunarodnog dana ljudskih prava.

„16 dana aktivizma protiv rodnozasnovanog nasilja“ je globalna akcija koja ima za cilj podizanje svijesti o rodnozasnovanom nasilju kao problemu ljudskih prava na lokalnim, nacionalnim, regionalnim i internacionalnim nivoima, jačanje lokalnog rada na sprječavanju nasilja nad ženama, stvaranje jasne veze između lokalnih i internacionalnih napora da se nasilje nad ženama zaustavi, iskazivanje solidarnosti sa ženama širom svijeta koje su organizovane protiv nasilja nad ženama, te stvaranje alata kojima lokalne vlade sistemski pristupaju zaustavljanju nasilja nad ženama.

Akcenat ovogodišnjih aktivnosti Centra za edukaciju mladih u okviru kampanje „16 dana aktivizma protiv rodnozasnovanog nasilja“ je na mladim ljudima i njihovoj ulozi u prevenciji ovog problema u budućim generacijama, a većinu aktivnosti će i realizovati upravo mladi, odnosno volonteri Centra za edukaciju mladih, te motivisati sve naše sugrađane da se aktivno uključe u njegovo suzbijanje i prevenciju.

Centar za edukaciju mladih već niz godina aktivno radi na borbi protiv nasilja nad ženama i djecom u savremenom bh. društvu, s ciljem prikazivanja stvarnih razmjera ovog problema, te podizanju svijesti naših sugrađana o važnosti njihove uloge u njegovom suzbijanju.

 

Izvor: travnik-grad.info