Naslovnica Fokus Kantonalni sud u Zenici potvrdio rješenje kojim se dozvoljava upis prava vlasništva...

Kantonalni sud u Zenici potvrdio rješenje kojim se dozvoljava upis prava vlasništva Grada Zenica na Autobuskoj stanici Zenica

Kantonalni sud u Zenici potvrdio je prvostepeno rješenje Općinskog suda u Zenici kojim se dozvoljava uknjižba prava vlasništva Grada Zenica na nekretnini označenoj kao Autobuska stanica Poslovna zgrada u privredi.

Žalba zainteresirane strane u postupku Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, Kantonalnog poreznog ureda Zenica izjavljena protiv prvostepenog rješenja odbijena je kao neosnovana.

U obrazloženju Kantonalnog suda u Zenici se navodi da je prvostepeni sud za donošenje odluke o ovoj pravnoj stvari imao osnov u notarski obrađenom Ugovoru o prenosu prava na nekretninama umjesto ispunjenja duga zaključen između JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica i Grada Zenica.

Predmetni ugovor zaključen je povodom regulisanja obaveza JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica prema Gradu Zenica, koje proizilaze iz Ugovora o zajedničkom finansiranju nabavke 10 autobusa marke „Higer“ od 01.02.2012. godine.

JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica nije izvršilo svoje obaveze iz tog ugovora tako da je ukupan dug prema Gradu Zenica iznosio 1.750.833 KM.

Općinski sud u Zenici je 02.07.2018. godine donio rješenje kojim se dozvoljava uknjižba prava vlasništva Grada Zenica na Autobuskoj stanici Zenica, a po zahtjevu Gradskog pravobranilaštva Zenica od 29.06.2018. godine.

Nakon što je Grad Zenica upisao pravo vlasništva na Autobuskoj stanici, stanica je i dalje bila na upravljanju Zenicatransa. Za korištenje Autobuske stanice Zenicatrans nije plaćao nikakve naknade Gradu Zenica. To je imovina naših građana i mi smo se u skladu s tim odgovorno i ponašali. Namjera Kantonalnog poreznog ureda Zenica bila je da uzmu Autobusku stanicu, što mi nismo dozvolili. Zadatak mene kao gradonačelnika i Gradske uprave Zenica je da uvijek štitimo interese naših građana i to će tako ostati dok obavljam ovu funkciju“, rekao je Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice.