KB Zenica: Mjere za prevenciju širenja gripe u skladu sa zaključcima Tima za gripu

U skladu sa zaključcima sa sastanka Tima za utvrđivanje mjera na sprječavanju i suzbijanju širenja gripe, održanog ove sedmice, a zbog očekivanog povećanog broja akutnih respiratornih insuficijencija i epidemije gripe, pooštrene su mjere za prevenciju i liječenje gripe u Kantonalnoj bolnici Zenica.

Usvojeno je niz mjera, među kojima ograničenje posjete bolesnicima tri dana u sedmici i to utorkom, četvrtkom i nedjeljom od 13 do 14 sati, pri čemu pri posjeti, uz bolesnika može biti samo jedna osoba.

Zabranjuje se da u posjeti budu djeca do 7 godina, starije osobe sa hroničnim bolestima i osobe sa simptomima sličnim gripi.
Načelnici mogu pooštriti redukciju posjeta prema vlastitoj procjeni, u dogovoru sa pomoćnikom direktora za medicinske poslove.
Kontrolni pregledi u Bolnici predviđeni su samo kada nema druge mogućnosti a odjeli koji imaju ambulante u stacionaru, kontrolne preglede će raditi isključivo u stacionaru.

 

Izvor: zenicainfo.ba