KBZ: Dio zgrade stacionara pretvoren u izolacioni centar

U skladu sa zaključcima Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Ze-do kantona za praćenje novog korona virusa, prekida se rad odjela u zgradi stacionara ( Odjel fizikalne medicine i rehabilitacije, i Poliklinika za konsultativno-specijalističku djelatnost).

Od 06. 03. 2020. prostor Stacionara će služiti za prihvat i izolaciju pacijenata koji su kao sumnjivi ili dokazani slučajevi pozitivni na korona virus.

Ovo znači da se prekida rad Odjela fizikalne medicine i pružanje redovnih konsultativno-specijalističkih usluga u Poliklinici dok se prostor ne vrati u prvobitnu namjenu.

Usluge fizikalne medicine osoblje će pružati ležećim pacijentima na odjelima na kojima su hospitalizirani.

Redovni konsultativno-specijalistički pregledi se neće obavljati a hitne i neophodne specijalističke kontrole će se raditi u prijemnim ambulantama odjela u Bolnici.