Ko će voditi Vladu FBiH: Novalić može ovlastiti i drugog zamjenika Veska Drljaču

Nakon hapšenja premijera FBiH Fadila Novalića (SDA) kojeg Tužilaštvo BiH tretira kao jednog od osumnjičenih u aferi “Respiratori” postavilo se pitanje ko će voditi Federalnu vladu.

S tim u vezi treba naglasiti da je Novalić još jučer tek usmeno ovlastio zamjenicu premijera i ministricu finansija FBiH Jelku Milićević (HDZ) da predsjedava sjednicom Vlade što je ona odbila tražeći pismenu punomoć.

Međutim, treba naglasiti da nije Milićević jedina u poziciji da mijenja premijera u njegovom odustvu. To prema zakonu može učiniti i drugi zamjenik premijera, Vesko Drljača (SBB), koji je ministar za rad i socijalnu politiku FBiH.

Naime, prema članu 10. Zakona o Vladi FBiH “zamjenik premijera zamjenjuje premijera u slučaju njegove odsutnosti ili u drugim slučajevima kada premijer nije u mogućnosti da obavlja dužnost, kao i u slučaju upražnjenja mjesta premijera, dok novi premijer ne preuzme dužnost. Premijer, u okviru svojih ovlaštenja, može pojedina ovlaštenja prenijeti na zamjenika premijera”.

Ova informacija je utoliko interesantnija, ako se uzmu u obzir poruke iz SDA da se radi o dobro smišljenoj i koordiniranoj akciji da HDZ preuzme kontrolu unutar Vlade i nad životom ljudi u Federaciji.

Prema navedenom zakonskom rješenju, barem kada je riječ o predsjedavanju Vlade FBiH, to se neće desiti ukoliko Novalić ovlasti Drljaču da bude na čelu Vlade.

Također, SDA sa svoji 5 ministara uz SBB-ovih 4, imala bi većinu u odnosu na šest HDZ-ovih ministara.

S druge, pak, strane, ukoliko bi izostao Novalićev potez da pismeno ovlasti, primjerice, Drljaču na potezu će biti predsjednik FBiH Marinko Čavara (HDZ) koji bi onda u tom slučaju zasigurno ovlasti stranačku kolegicu Milićević da bude na čelu Vlade u odusutnosti Fadila Novalića.