Komunalno preduzeće “Alba” Zenica d.o.o. realizovalo jednogodišnji projekt „Učestvuj u pravilnom postupanju sa otpadom- recikliraj“

Komunalno preduzeće “Alba” Zenica d.o.o. je u proteklom periodu realizovalo jednogodišnji projekt „Učestvuj u pravilnom postupanju sa otpadom- recikliraj“, čiji je cilj predstavljen danas u okviru info dana kojeg ovo preduzeće realizuje za sve građane Zenice.

Projekt “Učestvuj u pravilnom postupanju sa otpadom- recikliraj“ komunalno preduzeće “Alba” zajedno sa Fondom za zaštitu okoliša Federacije BiH provodi od marta prošle godine i u završnoj je fazi.

“Cilj projekta je jačanje svijesti o postupanju sa otpadom na prostoru grada Zenice na jedan način koji je primjereniji vremenu u kojem živimo. U sklopu projekta napravljena je digitalna platforma, odnosno internetska stranica i mobilna aplikacija, koja će korisnicima omogućiti direktniji pristup svim uslugama koje ovo preduzeće nudi a nastala je i publikacija „Kamo sa otpadom?“. Ova publikacija informiše o vrstama otpada koje nastaju u domaćinstvima, njihovim osobinama i načinu postupanja sa njima”, kazao je Džafer Dautbegović iz preduzeća “Alba”.

Džafer Dautbegović

U sklopu projektnih aktivnosti su održane i radionice za omladinu, a info dan je sadržaj koji je namijenjen cjelokupnom stanovništu. Projekt je proveden zahvaljujući sredstvima Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, a ciljna grupa su svi građani Zenice, sa posebnim akcentom na mlade generacije.

 

Izvor: zenicainfo.ba