Konačno potpisan ugovor o zajmu i kreditu za projekat “Plava voda”

Premijer Zeničko-dobojskog kantona, Mirza Ganić i direktor Javnog preduzeća Plava voda, Ernad Granić, potpisali su danas u sjedištu Kantona Podugovor o zajmu i Ugovor u vezi sa otplatom kredita za Projekat izgradnje Regionalnog vodovoda Plava voda.

Potpisan je i Predugovor o zajmu između Zeničko-dobojskog kantona i Federacije BiH, čime su se stekli svi preduslovi za operacionalizaciju kredita Evrpske banke za obnovu i razvoj i Razvojne banke Vijeća Evrope, u ukupnoj vrijednosti od 22 miliona eura, također i naknadno pridodatog granta švedske vladine agencije SIDA, koja u projektu učestvuje sa 5 miliona konvertibolnih maraka. Kanton je dao garanciju na iznos, koji je prethodno odobrila Skupština Zeničko-dobojskog kantona, u visini od 14 miliona i 300 hiljada konvertibilnih maraka i on se nije mijenjao u odnosu na prvobitne iznose.

Najavljeno je da će realizacija ovog projekta, koji se smatra generacijskim i kojem je cilj uspostavljanje održivog vodosnabdijevanja za oko 250.000 građana tri općine Srednjobosanskog kantona i grada Zenice, biti nastavljena skorim raspisivanjem tendera sa novim konceptom i uslovima projekta, te da se radovi na izgradnji vodovoda, ukoliko sve bude teklo planiranom dinamikom, mogu očekivati na proljeće iduće godine. U Javnom preduzeću Regionalni vodovod Plava voda procjenjuju da bi vodovod mogao da bude pušten u funkciju za dvije i po godine.

Do kašnjenja u realizaciji Projekta Plava voda, za koji je prvi ugovor potpisan još 2005. godine, došlo je prije svega zbog nerazumijevanja između Javnog preduzeća Regionalni vodovod Plava voda i Fonda za okoliš, u dijelu izdavanja garancije plaćanja, rečeno je danas. 

Izvor: zenicainfo.ba