Konferencija o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom u FBiH

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom uz podršku UNODC – United Nations Office on Drugs and Crime, u Mostaru je organizovala Konferenciju o izazovima kod primjene Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom u Federaciji BiH, koja je okupila predstavnike pravosudnih i policijskih institucija, te akademske zajednice.

Tokom dvodnevnog skupa razgovarano je o pravnom okviru i sudskoj praksi oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima u BiH, ulozi tužilaštva u provođenju finansijskih istraga u okviru postupaka za oduzimanje imovinske koristi i izazovima u upravljanju oduzetom imovinom.

Ukazano je na potrebu harmonizacije važećih propisa u oblasti oduzimanja nezakonito stečene imovine u sva četiri krivično-pravna sistema, zatim pripreme za sveobuhvatnu reformu zakonodavstva u ovoj oblasti, kao i nastavku edukacije državnih i policijskih službenika, te nosilaca pravosudnih funkcija.

Potpredsjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH Sanela Gorušanović – Butigan istakla je važnost saradnje svih ključnih aktera u postupku oduzimanje nezakonito stečene imovine krivičnim djelom, ocjenivši je izuzetno značajnom za uspješan razvoj pravosudnog sistema u skladu sa evropskim principima.

Direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom Vinko Jakić kazao je da oduzimanje i upravljanje sa imovinom, kao i njen povrat, jača povjerenje javnosti u institucije i predstavlja suštinski aspekt napora da se održi vladavina prava kako u BiH, tako i u Federaciji BiH.

Potpredsjednik Ustavnog suda BiH Miodrag Simović upoznao je učesnike o međunarodnim standardima i praksama Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda BiH, dok je profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Eldan Mujanović, predstavio bitna pitanja oko oduzimanja imovinske koristi i nezakonito stečene imovine krivičnim djelom u BiH.

Rukovodilac kaznenog odjeljenja Vrhovnog suda Federacije BiH Ljiljana Filipović  govorila je o zakonskom uređenju oduzimanja imovinske koristi u Federaciji BiH, kao i praksi Vrhovnog suda Federacije BiH.

Kada je u pitanju uloga tužilaštava u provođenju finansijskih istraga, Sanin Bogunić, član Predsjedništva VSTV-a  je predstavio iskustva u primjeni Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine u periodu od 2015. do 2021. godine, u segmentu finansijskih istraga, dok je glavni federalni tužilac Munib Halilović govorio o međuinstitucionalnoj saradnji i podršci s ciljem efektivnog provođenja finansijskih istraga i oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.

Konferencija je organizovana u okviru Regionalnog programa za Jugoistočnu Evropu 2020-2023 „Od nelegalnih finansijskih prihoda do povrata imovine” koji provodi UNODC uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, te je prva od planiranih aktivnosti Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom koje će provoditi radi edukacije državnih i policijskih službenika, te nosilaca pravosudnih funkcija u ovoj oblasti, saopćeno je iz ove agencije.