Konkurs za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika učenicima – djeci branilaca

Služba za boračko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti Grada Zenica obavještava da je na web stranici ZDK objavljen konkurs za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika učenicima – djeci branilaca za narednu školsku godinu, kao i konkurs za dodjelu stipendija.

Konkurs za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika učenicima-djeci branilaca za narednu školsku godinu otvoren je do 20.jula. Prijave sa potrebnom dokumentacijom za djecu pripadnika branilačke populacije podnose roditelji – staratelji koji imaju prebivalište na području Grada Zenica nadležnoj Službi za boračko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti, putem protokola Grada Zenica.

Obrasci za prijavu mogu se preuzeti na info centru-nova zgrada Gradske uprave.

Istovremeno, objavljen je i konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području ZDK za akademsku 2021/2022. godinu. Dokumenti koji se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova moraju biti originali ili ovjerene kopije, a prijave se dostavljaju na pisarnicu Grada Zenica ili putem pošte na adresu grada, sa naznakom „Prijava na konkurs za dodjelu stipendija ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport“.

Bodovanje će vršiti komisija resorne gradske službe, a konačnu listu utvrdit će resorno kantonalno ministarstvo.

Konkurs je otvoren do 14. jula.

 

Izvor: zenicainfo.ba