Kredit za bolnicu

Kantonalna bolnica Zenica nedavno dobijenim dugoročnim kreditom uspjela je otplatiti sva dugovanja koja su imali prema dobavljačima. Prema riječima njenog prvog čovjeka, direktora Rasima Skomorca, jedna je od rijetkih zdravstvenih ustanova u našoj zemlji koja nema nikakvih dugovanja prema fondovima. – Stanje koje sam zatekao u bolnici kada sam došao za direktora bilo je izuzetno teško. Bili smo opterećeni ogromnim dugovanjima prema našim dobavljačima, imali zaustavljen operativni program gdje su se radile samo hitne stvari, imali na dnevnoj bazi otežano snabdjevanje svim lijekovima i materijalima koji su potrebni za rad. Sagledavajući takvu situaciju, mi smo krajem prošle godine ušli u jedan revolving kredit od 2,5 miliona KM da bismo barem nakratko te stvari popravili, kazao je Rasim Skomorac. On je objasnio da su tada vratili operativne programe, podigli snabdjevanje lijekova na rezervu od bar sedam dana, obezbjedili redovno funkcionisanje ustanove u svakom pogledu i izbjegli da pacijenti budu ugroženi zbog toga. Početkom ove godine, Skupština i Vlada Zeničko-dobojskog kantona su dale saglasnost bolnici da se ide u realizaciju dugoročnog kreditnog zaduženja na osnovu dugovanja bolnice koja su iznosila oko 16 miliona maraka. Nakon provedenih procedura kredit je realiziran i skoro je završena isplata svih dugovanja. – Prvi smo u BiH od zdravstvenih ustanova koji smo na ovakav način riješili dugovanja. Dobavljači su nam jako zahvalni. Kroz pregovore koje smo sa njima imali, većina ih je pokazala veliko razumijevanje i oprostila kamate, a neki čak dali i dodatno rabat na ukupni dug, na čemu smo im zahvalni. Kakanjskom “MGM”-u kao najvećem dobavljaču lijekova smo bili dužni 2,6 miliona KM, a sarajevskom “Diamedic”-u kao najvećem snabdjevaču medicinske opreme dva miliona KM. Ne samo, dakle, da nisu aktivirali naplatu nego su se odrekli zateznih kamata i dali rabat. Na osnovu odricanja zateznih kamata čije smo plaćanje izbjegli i dobijenog rabata, obezbjeđena je ušteda od 3,1 miliona KM, istakao je Skomorac.