Lotos predstavio knjigu “Leptir”

Udruženje za zaštitu mentalnog zdravlja Lotos iz Zenice promovisalo je knjigu pod nazivom “Leptir” u okviru 20 godina djelovanja. Autori su Emina Hadžihalilović-Muračević, te Nisvet Kozlić, Boško Kukolj, Aiša Smailbegović-Hadžihalilović i Ivana Vasić.
Predsjednica udruženja Lotos Aiša Hadžihalilović kaže da je želja bila napisati i saznati koliko djece bez gornjih ekstremiteta ima u BIH, na žalost nisu uspjeli, te kako kaže neće prestati raditi po tom pitanju.
„U glavama ljudi su takve zablude da se okreće glava od osoba sa teškim invaliditetom, da im se ne pomaže, da im se ne ostvaruju ni ona prava koja su Zakonom zagarantovana. BIH je potpisala čitav niz međunarodnih protokola, ali to u praksi padne na nulu i to je ono što nas žalosti i što nam je bio motiv da napišemo ovu knjigu“, ističe Hadžihalilović.
Troje djece tretirano knjigom se nalazi u Maglaju, te po jedno dijete u Visokom, Zenici i Srednjobosanskom kantonu.