“Medica” Zenica: Krizni štabovi u periodu restriktivnih mjera nisu bili osjetljivi na temu nasilja u porodici

Zeničko Udruženje „Medica“ na današnjoj pres konferenciji predstavila je video materijal, istraživanja i smjernice za multisektorsko postupanje i saradnju subjekata zaštite žrtava nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja na prostoru Federacije BiH.

Istovremeno, danas je predstavljen i novi projekat „Za našu bolju budućnost – zaštita i promocija prava djece i žena u BiH“.

Istraživanje vezano za situaciju po pitanju nasilja u porodica „Medica“ Zenica provela je lani u periodu od marta do juna u partnerstvu sa Udruženim ženama iz Banja Luke i to na prostoru 39 lokalnih zajednica BiH, kako bi dalje krenuli u proces izrade smjernica o postupanju u kriznim situacijama, kada je u pitanju nasilje u porodici i zajednici.

„Ono što je istraživanje pokazalo je da krizni štabovi u periodu restriktivnih protivepidemijskih mjera, nisu bili osjetljivi na temu nasilja u porodici, jer u tom periodu nije donesena nijedna mjera, koja se eksplicitno odnosi na načine lakšeg prijavljivanja nasilja u porodici u kriznim situacijama, a radi pružanja  zaštite tim žrtvama“, navodi Sabiha Husić, direktorica zeničke „Medice“.

Istraživanje je takođe pokazalo i prisutnost straha od zaraze koronavirusom kod uposlenika u nadležnim isntitucijama, koje su imale i povećan obim posla i redukovan broj uposlenika, što je takođe bio izazov u pružanju njihovih usluga korisnicima, ali smatram da bez obzira na sve svaka žrtva nasilja ima pravo da joj se pruži adekvatna briga i zaštita u duhu ljudskih prava“, ističe direktorica zeničke „Medice“.

Cilj novog projekta nazvanog „Za našu bolju budućnost – zaštita i promocija prava djece i žena u BiH“, kojeg zenička „Medica“  realizuje u partnerstvu sa Zavodom „Krog“ iz Slovenije i sarajevskim Centrom za edukaciju edukaciju i istraživanje „Nahla“ je podizanje svijesti i edukacija žena i djece o njihovim pravima, te njihovo osnaživanje za aktivno učešće u promociji principa nenasilja i zaštite prava u njihovim zajednicama. Projektnim aktivnostima, od marta ove godine do novembra 2023. godine, biće obuhvaćeno ukupno 1.200 osoba na prostoru deset kantona Federacije BiH, a predviđena je i intenzivna saradnja sa nadležnim ministarstvima, multi-sektorskim mehanizmima zaštite, te organizacijama civilinog društva, kao i medijima u tim kantonima.

 

Izvor: zenicainfo.ba