“Medica” Zenica: Radionica o pravima preživjelih žrtava ratnog seksualnog nasilja

Udruženje „Medica“ Zenica organizator je dvodnevne radionice na temu „Osjetljiv pristup na stres i traumu za preživjele žrtve – posebna kategorija preživjele žrtve ratnog seksualnog nasilja”.
Kako je istaknuto još je puno prostora za bolju saradnju institucija u lancu koji se bavi ovim pitanjem.

Primjena stres i trauma senzitivnog pristupa podrazumijeva osjetljivi pristup u ostvarivanju prava preživjelih žrtava ratnog seksualnog nasilja koje je propisano i omogućeno primjenom Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite žrtava rata i porodice s djecom Federacije BiH. Ovaj nivo osim nadzora, osigurava i 70 posto sredstava za prava ove kategorije civilnih žrtava rata, podsjeća Dobrica Jonjić, pomoćnik federalnog ministra za rad i socijalnu politiku.

U većem bh. entitetu certifikat za vođenje postupka dokazivanja civilne žrtve rata za žrtve ratnog seksualnog nasilja je dodijeljen za 4 nevladine organizacije, među kojima je i Medica Zenica. Prema riječima direktorice, Sabihe Husić, najvažniji su prostepeni organi, prije svega Centri za socijalni rad.

“Upravo s ciljem bolje saradnje i jačanja partnerstva,priredili smo najnoviju radionicu kako bi u konačnici imali manje problema a posebno lica koja su preživjele ratne traume seksualnog nasilja”, – istakla je Husić.

Pri tom je ukazala, da još uvijek nema precizne statistike o broju preživjelih – žrtava ratnog seksualnog nasilja. Međunarodni izvještaji govore o broju do 50.000 osoba. Ono što se u BiH manje zna, ratno seksualno nasilje preživjelo je i oko 3.000 muškaraca.