Ministar Isak: U završnoj fazi uspostava centra za monitoring zraka

Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona u dijelu nadležnosti koje se odnose na zaštitu okoline i rješavanje problematike aerozagađenja na području ZDK realizira sve predviđene aktivnosti i mjere propisane važećom legislativom.

S tim u vezi, treba podsjetiti da je Skupština ZDK na prijedlog Vlade ZDK još 2013. godine donijela Zakon o povjeravanju javnih ovlaštenja iz oblasti zaštite okoliša kojim se na Institutu „Kemal Kapetanović“ u sastavu Univerziteta u Zenici treba formirati Centar za monitoring.

U proteklih šest godina obezbijeđen je odgovarajući prostor i nabavljena većina potrebne opreme za funkcionisanje Centra za monitoring, a u cilju uspostave sistemskog pristupa upravljanju kvalitetom zraka na području ZDK u toku su završne aktivnosti na uspostavi sistema umreženih mjernih stanica koje će činiti sastavni dio Centra. Naime, sistem umreženih mjernih stanica funkcioniše već dvije godine a u njemu se nalazi pet fiksnih stanica (Radakovo, Centar, Tetovo, Vranduk i Visoko) te dvije mobilne stanice (Institut i Općina Kakanj). Tokom 2019. godine, potpisan je ugovor i nabavljena oprema za mjerenje kvaliteta zraka na području općine Maglaj i u toku je odabir lokacije na kojoj će oprema biti instalirana.

Ministarstvo je u proteklih nekoliko godina iz Fonda za zaštitu okoliša izdvojilo oko 2,7 miliona KM i Univerzitetu odnosno Institutu opredijelilo sredstva za nabavku opreme i stvaranje pretpostavki za uspostavu i funkcionisanje Centra za monitoring. Prema našim informacijama uspostava Centra je u završnoj fazi i očekujemo da ova vrlo značajna institucija uskoro profunkcioniše u punom kapacitetu. U cilju kvalitetnog obavljanja poslova povjerenih Zakonom o povjeravanju javnih ovlaštenja iz oblasti zaštite okoliša Institut „Kemal Kapetanović“, odnosno Univerzitet u Zenici, je vezano za uspostavu Centra za monitoring dužan izvršiti organizacione i kadrovske prilagodbe“, kaže Arnel Isak, ministar Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona, koji podsjeća da su Vlada i Skupština ZDK na prijedlog Ministarstva već usvojili Kantonalni ekološki akcioni plan (KEAP), a u toku su i aktivnosti na izradi strateškog dokumenta Kantonalnog akcionog plana zaštite kvaliteta zraka.

Imenovanjem na poziciju ministra intenzivirao sam ove aktivnosti sa ciljem što skorijeg okončanja predviđenih mjera i aktivnosti koje za rezultat trebaju imati izbjegavanje, sprječavanje ili smanjenje štetnih posljedica po ljudsko zdravlje, kvalitet života i okoliš u cjelini, zatim uspostavu, održavanje i unaprjeđivanje cjelovitog sistema upravljanja kvalitetom zraka, te očuvanja kvaliteta zraka ako je zrak čist ili neznatno zagađen odnosno poboljšavanje kvaliteta zraka u slučajevima zagađenosti, a procjene kvaliteta zraka i pribavljanja odgovarajućih podataka o kvaliteti zraka vrše se na osnovu standardnih metoda i mjerila za ove vrste djelatnosti“, dodaje ministar Isak.

Planom interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka na području ZDK utvrđene su mjere koje se mogu poduzeti u tri situacije proglašenja epizoda pripravnosti, upozorenja i uzbune.

Za primjenu Plana zaduženi su operativni štabovi lokalnih zajednica – gradova i općina, a na čijem su čelu gradonačelnici/ načelnici gradova i općina.

Pozivamo lokalne zajednice i Federaciju BiH, koja je nadležna za izdavanje okolišnih dozvola za najveće zagađivače na području ZDK kao i za monitoring provođenja propisanih mjera iz dozvola, da se u okviru svojih nadležnosti uključe u rješavanje problematike aerozagađenja na području najugroženijih općina i gradova na području ZDK, te tako doprinesu očuvanju zdravlja građana koji su nam prioritet i prvi i jedini interes“, kaže ministar Isak.Centar