Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini obilježava Međunarodni dan djeteta

Ovaj događaj okupio je predstavnike ključnih lokalnih institucija nadležnih za borbu protiv trgovine ljudima i z​aštitu žrtava. Učesnici su bili i predstavnici pravosuđa, izvršnih i zakonodavnih tijela, organizacija civilnog društva i branitelja ljudskih prava iz BiH i susjednih država.

Učesnici su razgovarali o efikasnosti domaćih i međunarodnih okvira, koji bi trebali osigurati zaštitu od trgovine ljudima i ranih ili prisilnih brakova, kao i zaštitu žrtava pred relevantnim domaćim i međunarodnim tijelima. Dječiji brak često odgovara definiciji trgovine ljudima i predstavlja kršenje ljudskih prava i narušavanje ljudskog dostojanstva.

“Nije iznenađujuće da mnoge djevojčice koje dolaze iz siromašnih sredina postaju plijenom organiziranih kriminalnih grupa, koje iskorištavaju djevojčice prisiljene na brak za prisilni kriminal, prisilno prosjačenje ili prostituciju”, kazala je Jasna Dobričik, šefica Odjela za ljudsku dimenziju pri Misiji OSCE-a u BiH.

Kriza izazvana pandemijom koronavirusa će vjerovatno, smatra ona, dovesti do povećanja broja ranih brakova.

“Porodice iz ugroženih zajednica taj čin udaje svojih kćeri mogle bi posmatrati kao dostupno sredstvo preživljavanja u nedostatku adekvatne podrške društva”, kazala je Dobričik.

Ovaj webinar je dio širih aktivnosti Misije OSCE-a u BiH u oblasti borbe protiv trgovine ljudima i promocije ljudskih prava.