Mjere olakšica u otplati kredita za građane i kompanije pogođene krizom

Udruženje banaka Bosne i Hercegovine u intenzivnom je kontaktu sa svim relevantnim institucijama u BiH, od kojih prikuplja podatke o privrednim granama i pojedincima koji su pogođeni krizom, u namjeri da bankama članicama omogući koordinaciju neophodnih aktivnosti usljed novonastale situacije uzrokovane pandemijom koronavirusa, saopćeno je iz Udruženja.

Navode da će inicijalne mjere podrške koje će banke osigurati trajati minimalno tokom stanja nesreće, a dalje se mogu produžavati ukoliko se vanredno stanje nastavi.

Za pravne osobe na raspolaganju će biti različite mjere određene u skladu s individualnim potrebama klijenata.

Nalašavaju da će sve kompanije koje su direktno pogođene krizom, kao i one gdje je utjecaj krize manji ili će naknadno nastati, imati mogućnost podnošenja zahtjeva za neku od mjera olakšica.

Realizaciju mjera banke će obavljati direktnom komunikacijom nadležnih bankarskih službenika, zaduženih za vođenje poslovnog odnosa s klijentom.

Kada su u pitanju fizičke osobe, banke će obezbijediti privremeni moratorij ili drugu posebnu mjeru na kreditne plasmane svim pojedincima koji su pogođeni nastalom situacijom, klijenti kojima su smanjenja primanja, ugrožena stabilnost primanja, te samim tim i kapacitet otplate kreditnog zaduženja.

I za fizičke i za pravne osobe, mjere relaksacije će se odobravati po ubrzanoj proceduri i uz minimalnu dokumentaciju i učinit će se sve da maksimalno osigurati mogućnost realizacije mjera i bez dolaska u banku.

Konkretne upute će biti dostupne na web stranicama banaka od 3. aprila, uključujući sve kanale komunikacije koji će se koristiti, stoji u saopćenju Udruženja banaka BiH.

Banke, tvrde, neće naplaćivati dodatne troškove u periodu mjera, niti naknade za modifikacije postojećih kredita.

Poručuju da će banke u BiH nastaviti aktivno pratiti situaciju, djelovati na najbolji mogući način u interesu svojih klijenata i pružiti im adekvatnu pomoć.