Model planiranog otpusta pacijenata iz bolnice

Protekle sedmice održana je edukacija za koordinatore i koordinatorice otpusta iz bolnica i kontinuiteta brige iz centara za mentalno zdravlje i centara za socijalni rad. Model planiranje otpusta iz bolnice podrazumijeva razvijanje personaliziranog plana za svakog pacijenta koji napušta bolnicu i dolazi u Centar za mentalno zdravlje s ciljem poboljšanja zdravstvenog stanja.  

Cilj planiranja otpusta je smanjiti dužinu bolničkog liječenja i neplanirani ponovni prijem, poboljšati koordinaciju usluga poslije bolničkog liječenja, te nastaviti kontinuitet liječenja u Centru za mentalno zdravlje. Edukacija je imala za cilj obuku za primjeru metodologije otpusta, čija će implementacija biti praćena u periodu od šest mjeseci.

„Cilj edukacije je bila obuka za primjenu metodologije otpusta i čija će implementacija biti praćena u narednom periodu kroz  šest mjeseci“, istakla je Maida Ibrahimagić – Sarajlić, mr. zdrastvene njege i menadžmenta i okupacioni terapeut u mentalnom zdravlju.

Proces planiranja počinje pri prijemu pacijenta u bolnicu sa inicijalnom multidisciplinarnom potrebom pacijenta. Model zajedničko planiranje otpusta je intervencija kojom se olakšava  ovaj prijelaz i kojim se osigurava i obezbjeđuje kontinuitet brige za bolesnika.

„Model se odnosi na planiranje posthospitalnog tretmana i brige sa osobama sa mentalnim poremećajima i podrazumijeva razvijanje zaista jednog persolaniziranog plana za svakog pacijenta koji napušta hospitalni tretman”, navodi Maida Ibrahimagić – Sarajlić.

Edukacija je organizovana u okviru “Projekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini” koji podržava Vlada Švicarske, a implementira “Asocijacija XY” u partnerstvu sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite RS. (A. S.)

Izvor: zenicainfo.ba