MUP ZDK: Potpisan sporazum o saradnji sa Transparency International BiH

U prostorijama novoizgrađenog Centra za obuku policijskih službenika i smještaj Specijalne policijske jedinice u Zenici, danas je priređeno potpisivanje Sporazuma o međusobnoj saradnji između Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona i Udruženja za borbu protiv korupcije Transparency International u Bosni i Hercegovini.

Sporazum su potpisali Semir Šut, policijski komesar i Ivana Korajlić, izvršna direktorica Transparency International u BiH.

Pored utvrđivanja okvira, načela i modaliteta saradnje, cilj sporazuma je praćenje provođenja procedure javnog oglasa za prijem policijskih službenika u Upravu policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, kako bi se osigurala i postigla maksimalna transparentnost u provođenju javnog oglasa, spriječila korupcija i nepotizam, kao i eliminisao subjektivni uticaj članova Komisije prilikom odabira kandidata.

MUP ZDK upravo provodi konkursnu proceduru za prijem 125 policijskih službenika, a prema riječima komesara Šuta plan je da se u drugoj polovini naredne godine raspiše novi konkurs.

 

Izvor: zenicainfo.ba