Na današnji dan oslobođen Travnik u Drugom svjetskom ratu

Na današnji dan, 22. oktobra 1944. godine, oslobođen je Travnik u Drugom svjetskom ratu, kada su   Šesta krajiška udarna brigada 4. udarne divizije i 7. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ, poslije dvodnevnih borbi.

Pripreme za oslobođenje Travnika počele su ranije, 12. oktobra 1944. godine Deveta krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ odbila ispad ustaša iz Travnika ka selu Rankovići, nanijevši im gubitke od 15 mrtvih i 20 ranjenih. Gubici 9. brigade: 2 mrtva i 2 ranjena borca.

Borbena dejstva trajala su dva dana, pa tako 20. oktobra 1944. godine Osma krajiška udarna brigada 4. udarne divizije i 9. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ, obezbjeđujući napad na Travnik s pravca Zenice, napale je neprijateljska uporišta na liniji Zenica-Visoko.

Travnik je oslobođen 22. oktobra 1944. godine kada su šesta  Šesta krajiška udarna brigada 4. udarne divizije i 7. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ, poslije dvodnevnih borbi, zauzimaju Travnik, koji su branili 29. bataljon 1. ustaške brigade, bataljon iz 5. ustaške brigade, jedan bataljon domobrana, ustaška milicija i žandarmerija (jačine posade preko 2.600 vojnika).

Neprijateljski gubici: 900 mrtvih i 501 zarobljen. Gubici jedinica NOVJ: 94 mrtva i veći broj ranjenih; među poginulima su se nalazili: načelnik operativnog odeljenja 5. udarnog korpusa NOVJ Josip Mažar Soša, zamjenik komandanta 4. udarne divizije Petar Mećava i komandir tenkovske čete Lazar Marin, narodni heroji.

 

Izvor: travnik-grad.info