Na graničnim prijelazima izdato ukupno 33.323 rješenja

Federalna uprava za inspekcijske poslove (FUZIP) nastavlja intenzivno provoditi mjere na suzbijanju širenja koronavirusa Covid-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu s naredbama i odlukama nadležnih organa i tijela na nivou BiH/FBiH.

Federalni inspektori iz svih 10 inspektorata su, od 15. marta, od donošenja odluke o obaveznom sanitarnom nadzoru svih državljana BiH, raspoređeni na 14 graničnih  prijelaza BiH na području FBiH, gdje u tri smjene vrše 24-satnu sanitarnu kontrolu putnika pri ulasku u BiH/FBiH. Zdravstveni nadzor putnika na granicama se pokazao kao jedna od najsnažnijih protuepidemijskih mjera, koja je u velikoj mjeri doprinijela sprečavanju širenja koronavirusa u BiH/FBiH.

Federalni sanitarni inspektori, zaključno sa jučerašnjim danom, prema do sada dostupnim informacijama, na graničnim prijelazima izdali su ukupno 33.323 rješenja o stavljanju putnika/osoba pod zdravstveni nadzor/ograničenom kretanju/izolaciji na period od 14 dana.

Za kategorije osoba iz nove Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite broj 144, a koja se primjenuje od 24. aprila, federalni sanitarni inspektori su tokom jučerašnjeg dana na graničnim prijelazima izdali ukupno 653 rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor odnosno ograničenju kretanja van mjesta boravka, i to 429 rješenja o izolaciji, te 181 rješenje za vozače, 14 rješenja za pogranične i 29 za prekogranične radnike, saopćeno je iz FUZIP-a

Nadzorima i mjerama federalnih inspektora je, prema do sad dostupnim podacima, od početka primjene mjera obuhvaćeno ukupno 3.713 osoba – državljana BiH s prebivalištem u RS koji su u BiH ušli preko graničnih prijelaza koji se nalaze na području FBiH, te su podaci – spiskovi s imenima, prezimenima, i adresama osoba blagovremeno dostavljeni Inspektoratu Republike Srpske na daljnje postupanje i provođenje, odnosno kontrolu provođenja mjera izolacije/karantina. Isto vrijedi i za 370 osoba – državljana BiH s prebivalištem na području Brčko Distrikta, za koje su podaci dostavljeni Inspektoratu Brčko Distrikta.

Inspektorat RS je dostavio podatke o 81 osoba kojim su sanitarni inspektori RS-a tokom jučerašnjeg dana izdali rješenje o kućnom karantinu, te podatke o rješenjima za 523 vozača koji imaju prebivalište u FBIH. Tokom jučerašnjeg dana, Inspektorat Brčko Distrikta je izdao sedam rješenja o izolaciji osobama koje imaju prebivalište na području Federacije BiH.

Danas ističu mjere iz 881 rješenja o izolaciji koja su izdali federalni sanitarni inspektori, a do jučer je za ukupno 27.041 osobu istekao period obavezne izolacije u trajanju od 14 dana.

Iz FUZIP-a obavještavaju osobe kojima je izrečeno rješenje o izolaciji da rješenje prestaje da važi istekom propisanog perioda izolacije od 14 dana. Naime, ukoliko su se osobe kojima su izdata rješenja o izolaciji pridržavale izrečenih mjera, te svakodnevno javljale nadležnoj epidemiološkoj službi i do isteka perioda izolacije nisu razvile nikakve simptome zaraze, zdravstveni nadzor se okončava nakon 14 dana.

FUZIP poziva sve subjekte kojima je naredbom Federalnog štaba civilne zaštite broj 154 omogućen rad, da se pridržavaju svih higijenskih i zdravstvenih preporuka Federalnog ministarstva zdravstva i Zavoda za javno zdravstvo FBiH, te obavještava da će, kako federalne, tako i nadležne kantonalne inspekcije u zajedničkim aktivnostima biti uključene u pojačanu kontrolu poštivanja datih preporuka, a sve u cilju suzbijanja širenja koronavirusa i zaštite zdravlja stanovništva, navodi se u saopćenju.