Na području Federacije BiH u toku realizacija projekta „ Zelena revolucija“

Na području Federacije BiH u toku je realizacija projekta „Zelena revolucija“.

U projektu će učestvovati prvih 100 škola, koje se prijave putem online obrasca najkasnije do 11. februara 2022. godine. U okviru projekta vršit će se edukacija i usvajanje navika o pravilnom odlaganju, reciklaži i mogućnostima ponovne upotrebe e-otpada, za učenike osnovnih škola širom Federacije Bosne i Hercegovine. Škole će besplatno dobiti edukativni materijal i kante za e-otpad, koje ostaju na korištenju školama i nakon projekta, a za tri najbolje rangirane škole u sakupljenoj količini e-otpada, biti će osigurane nagrade u vidu nabavke potrebne IT opreme a  svim školama će biti donirane i potrebne sadnice za uređenje školskog dvorišta ili opštinskog parka. Organizator ovog projekta je društvo ZEOS koji je prvi operater sistema upravljanja otpadom električnom i elektronskom opremom u BiH. Projekat traje do kraja maja a do sada se prijavilo sedam škola iz Zenice.

 

Izvor: zenicainfo.ba