Na snazi zabrana kretanja osobama mlađim od 18 i starijim od 65 godina

Federalni štab civilne zaštite donio je jučer popodne Naredbu kojom se zabranjuje kretanja osobama mlađim od 18 i starijim od 65 godina na području Federacije BiH.

Za provođenje ove naredbe odgovorni su ministri kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova.

Naredba će se primjenjivati do 31. marta 2020. godine.