Na web stranicama bosanskohercegovačkih tužilaštava mogućnost popunjavanja anonimnih anketa

Građani BiH od početka oktobra na web stranicama bosanskohercegovačkih tužilaštava imaju mogućnost popuniti anonimnu anketu koja se odnosi na njihov rad, a rezultati ankete koristit će se za unapređenje rada tužilaštava i transparentniju komunikaciju sa javnošću.

Sadrži pitanja o dostupnosti informacija o radu tužilaštava, dostupnosti informacija putem web stranice, postupanju prema korisnicima/posjetiocima, o nadležnosti i kvalitetu rada tužilaštava.

Kreirana je u okviru projekta Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine nazvanog “Podrška pravosuđu u BiH – Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa”, kaže Amila Rahić, rukovodilac projekta.

“Anketu građani mogu naći na stranicama svih kantonalnih, okružnih, oba entitetska tužilaštva i Tužilaštva Distrikta Brčko. Svi oni će svakih šest mjeseci sumirati rezultate ankete i na osnovu njih planirati aktivnosti i donositi odluke na koji način unaprijediti rad tužilaštava”.

U toku je  postavljanje ankete na stranici Tužilaštva BiH. Za one koji nemaju pristup internetu omogućeno je popuniti je u zgradi Tužilaštva.

Pripremljena je u saradnji sa Odjeljenjem za informacijsko-komunikacije tehnologije Sekretarijata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, a podržala ju je Vlada Švicarske. Upućen je poziv građanima da iskoriste ovu mogućnost u cilju unapređenja rada Tužilaštva, a prema rezultatima ankete.

 

Izvor: zenicainfo.ba