NAKON DESET SATI ZASJEDANJA: Pogledajte koji izvještaji nisu usvojeni na današnjoj sjednici GV

U nastavku današnjeg zasjedanja Gradskog vijeća Zenica jednoglasno je usvojen Izvještaj o radu za 2019. godinu JU Predskolski odgoj i obrazovanje, dok Izvještaj JU “Doma zdravlja” za isti period nije usvojen sa 11 glasova ‘za’, tri ‘protiv’ i 10 ‘uzdržani’.

Diskusije je, ponajviše, bilo i kod Izvještaja o radu za 2019. JU Apoteka “Zdravlje” Zenica.
Izvještaj nije usvojen sa osam glasova ‘za’, sedam ‘protiv’ i 12 ‘uzdržani’, ali su većinom glasova usvojeni zaključci da se zadužuje nadležna gradska služba da traži očitanje Revizorske komore FBiH o finansijskom izvještaju JU Apoteka “Zdravlje” i da se nalaže menadžmentu ustanove da u saradnji sa upravnim odborom sačini i dostavi plan sanacije stanja u Apoteka “Zdravlje” posebno što se tiče godinama gomilanog duga čiji iznos premasuje 3.000.000 KM.
Izvještaji o radu i poslovanju JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata i JP RTV Zenica su usvojeni većinom glasova, uz dogovor da pravni stručnjaci Gradske uprave iznađu rješenje vraćanja u posjed vikendica na Vlašiću koje pripadaju ovom javnom preduzecu i uz zaključak da menadžment RTV Zenica dostavi plan aktivnosti rada u narednom periodu i programsku shemu koja će zadovoljiti interese svih građana Zenice, odnosno svih specifičnih kategorija društva.
Također su usvojeni Nacrt Odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite od požara i vatrogastva na području grada Zenica čiji tekst se upućuje u javnu raspravu u trajanju od 30 dana, kao i Prijedlog Odluke o pristupanju izmjenama i dopunama Regulacionog plana “Mokušnice”, te prijedlog Rješenja o imenovanju gradskog pravobranioca.
Tačka dnevnog reda prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu na kojem je izgrađena zgrada bez prava korištenja radi građenja K.O. Zenica I je povučena s dnevnog reda, dok je Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog plana Općine Zenica za period 2014-2034. godine.
Usvojeni su, potom i Nacrt Programa rada Gradskog vijeća za 2021. godinu, koji je upućen u javnu raspravu na 10 dana, Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o upravljanju Skloništem za napuštene životinje u Stranjanima i Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o plaćama i naknadama zaposlenika Gradske uprave Zenica.
Bila je ovo još jedna maratonska, inače peta sjednica Gradskog parlamenta Zenice, koja je trajala više od 10 sati.
Izvor: zenicainfo.ba