Nakon novog asfalta u MZ Pepelari rješava se i problem fekalne kanalizacije

Sredinom ovog mjeseca započeli su radovi na izgradnji dijela fekalne kanalizacije u mjesnoj zajednici Pepelari. Iznos ugovorenih radova je 56.043,00 (sa PDV-om), a nakon provedene procedure javne nabavke, izabrani izvođač je firma „SIGMA-SK“ d.o.o. Zenica.

Radovi obuhvataju izgradnju osnovnog kolektora fekalne kanalizacije u dužini od oko 500 metara zajedno sa svim pratećim elementima. Do ovog trenutka izvršen je iskop oko 150 metara kanala, a zbog nepovoljnih vremenskih prilika radovi na iskopu i polaganju kanalizacije obustavljeni su, te se nastavak očekuje s povoljnijim vremenskim prilikama. Rok za završetak radova je 45 dana.

Nakon što je Gradska uprava na čelu sa gradonačelnikom Fuadom Kasumovićem u prothodne dvije godine asfaltirala veliki dio puta za Peplerae, osnovni cilj ovog projekta je da se izgradnjom kompletne mreže fekalne kanalizacije, zajedno sa pratećim objekatima pokrije oko 500 stanovnika najudaljenije zeničke mjesne zajednice.

Nadzor nad izvođenjem radova je Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje Grada Zenica d.o.o. Zenica. Važno je istaknuti, da se navedeni projekat realizuje na osnovu Sporazuma o zajedničkom učešću u realizaciji projekata iz Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2019. godinu, sklopljenog između Grada Zenice i Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.