Neće biti uvjetnih kazni za krivična djela povezana sa drogom

Uvjetne osude neće se izricati za djela vezana za proizvodnu i stavljanje u promet opojnih droga, a izuzetak će svjedoci tužilaštva, jedan je od zaključaka sastanka predsjednika Općinskog suda Travnik, Gorana Dujića sa glavnim kantonalnim tužiocem, Šemsudinom Fuškom.

Na sastanku je istaknut značaj saradnje sudova i tužilaštava i u tom pravcu je organizovan sastanak na kojem se raspravljalo o bitnim pitanjima vezanim za rad suda i tužilaštva.

Na održanom sastanku zaključeno je: da se uvjetne osude neće izricati za djela vezana za proizvodnu i stavljanje u promet opojnih droga (izuzetak svjedok tužilaštva), da se ispunjenje uvjeta za postavljanje branitelja zbog slabog imovnog stanja ili kada to zahtijevaju interesi pravičnosti, odnosno sama opravdanost takvog postavljanja, mora sa posebnom pažnjom cijeniti u svakom konkretnom slučaju, ali da to nije na uštrb prava na odbranu, koje je jedno od osnovnih načela kako Evropske konvencije o ljudskim pravima tako i pozitivnih zakonskih propisa, te obavezno dostavljanje Tužilaštvu obavijesti o datumu pravosnažnosti prvostepene presude,

Jedan od zaključaka sastanka je bio da se u narednom periodu organizuje sastanak glavnog tužioca, predsjednika Kantonalnog suda u Novom Travniku sa predjsednicima općinskih sudova sa područja SBK/KSB sa ciljem ujednačavanja kaznene politike.

Sastanku su prisustvovali predsjednik Općinskog suda Travnik Goran Dujić, sudija Adis Mehić, glavni kantonalni tužilac mr. sci. Šemsudin Fuško, te zamjenica glavnog kantonalnog tužioca, Sanja Hodžić.

 

Izvor: travnik-grad.info