Nedavne poplave ponovo upozoravaju na potrebu značajnog ulaganja u prevenciju i zaštitu

I nedavne poplave u našoj zemlji pokazale su još jednom koliko smo naučili od katastrofalnih poplava iz 2014. godine. Područje Zenice ne bilježi značajnije intervencije ali posla je još puno.

Stalno podsjećanje na poplave iz 2014. godine ujedno je i stalno podsjećanje na tu veliku katastrofu koja nas je sve zadesila te pitanje šta smo uradili i naučili? I posljednje poplave rezultirale su izlijevanjem brojnih rijeka kao i sa materijalnim štetama. Srećom, na našem području nije bilo većih materijalnih šteta. Proteklih godina radilo se puno. Na mjestima gdje su se desile poplave urađene su regulacije i obaloutvrde tih potoka a izgrađeni su i potporni zidovi. I u narednom periodu će se raditi na suzbijanju poplava. „Služba Civilne zaštite Grada Zenice će svake godine u saradnji sa Službom za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice sufinansirati sredstva za smanjenje katastrofa, poplava, klizišta itd. Mi prema Zakonu zaštite od spašavanja prirodnih i drugih nesreća imamo namijenjena sredstva u slučaju eventualnih prirodnih nepogoda koja su u slučaju potrebe uvijek spremna“, kazao je Adnan Čukle, predstavnik Civilne zaštite u Gradskoj upravi Zenica. 2014. godinu mnogi građani će pamtiti. Mnogi su bez svojih domova i svega što su imali ostali u samo nekoliko minuta. Jedna od mjesnih zajednica koja je stradala jeste i Nemila.

Ferid Ahmetspahić tvrdi kako se od tada do danas jako malo naučilo te kako smo dobrim dijelom za poplave i sami krivi. Ekološka svijest je nerazvijena a priroda nam samo vraća ono što joj dajemo, tvrde naši sagovornici. „I sami smo krivi. Imamo bespravnu sječu šuma, bacamo smeće umjesto u kontejner u rijeku i šta da očekujemo? I sada imamo građane koji odbijaju i neće da imaju kantu za smeće već svoj otpad bacaju u rijeku Bosnu. To je neprihvatljivo i svi moramo početi od sebe i moramo se hitno mijenjati“, kazao je Ahmetspahić. „Dosta smo naučili ali moramo još učiti. Svjedočimo nelegalnoj gradnji uz same potoke i rijeke, nekontrolisanoj sječi šuma i bacanju smeća u rijeku Bosnu i to se mora zaustaviti jer priroda nam vraća. Moramo raditi na prevenciji u buđenju ekološke svijesti kod građana“, dodao je Čukle.

Prirodne nepogode pokazale su da vlasti u BiH moraju više ulagati u sistem zaštite i spašavanja kao i u prevenciju koja uključuje buđenje ekološke svijesti.

 

Izvor: zenicainfo.ba