Nevladine organizacije u Zenici podržale inicijativu dostavljanja Izbornog etičkog kodeksa

Nevladine organizacije u Zenici okupljene u koaliciji “Positive Tolerance” podržale su inicijativu da se registriranim političkim subjektima koji učestvuju na predstojećim Lokalnim izborima dostavi okvirni Izborni etički kodeks. Cilj tog programa je poštivanje političkog dijaloga na svim instancama.

Petanestak zeničkih nevladinih organizacija su okupljene u ovoj inicijativi da se politički subjekti i njihovi predstavnici na predstojećim Lokalanim izborima ponašaju u skladu sa Zakonom i svim drugim uzusima demokratskog dijaloga. Zato su u pomoć pozvali međunarodnu organizaciju OSCE.

“Što se tiče samog kodeksa OSCE je početkom ovog mjeseca okupio članove lokalnih izbornih komisija, predstavnike Općina i Gradova i NVO iz cijele zemlje, kako bi razvili okvirni etički kodeks. Izborni etički kodeks bi trebao pomoći u promoviranju izbornog procesa koji će biti pravedniji i sa više poštivanja kako u Zenici, tako i drugdje”, kazao je Will Ricards, šef terenskog ureda OSEC-a u Travniku na današnjoj press konferenciji Koalicije “Positive Tolerance” u Zenici.

Taj etički kodeks je modificirani oblik koji treba da posluži građanima i političkim subjektima koji učestvuju u izbornom procesu s ciljem da se otklone sve napravilnosti koje su do sada bile prisutne na izborima za sve nivoe vlasti, ističu iz Foruma građana Zenice.

“Cilj je da našim građanima probudimo interes da i oni sami budu aktivni sudionici izbornog procesa, te da dobijemo njihovu podršku da pored ovih snaga u Koaliciji budemo snaga koja relaksira stanje u cijelom izbornom procesu. Nažalost, živimo u jednoj stalnoj napetosti i građani očekuju boljitak, a kada vidimo predizbornu kampanju tek se onda pitamo šta nas još čeka”, među ostalim rekao je Faruk Kadrić, predsjednik Foruma građana Zenica.

Iz nevladinih organizacija okupljenih u pomenutoj inicijativi napominju da se, prvo od strane političkih partija, nisu pridržavali činjenice da predizborna kampanja počinje mjesec dana prije izbora, a ni birači s druge strane nisu za primjer.

“Politička kampanja je pala, na tako nizak nivo da se može uporediti s nekim kafanskim razgovorima. Zaista je sramotno na koji način se političari obraćaju građanima. Međutim, da ne bismo rekli da su samo političari ti koji su krivi, moram reći da je odgovornost i na građanima koji su podjednako krivi, učestvujući u cijelom procesu. Tako imamo masovne pojave na društvenim mrežama iza kojih stoje različite političke opcije ili kako se to danas moderno kaže različiti ‘botovi’ koji koriste vrlo neprimjeren jezik u javnom prostoru. Svjedoci smo, nažalost, raznih psovki, uvreda, zalaženja u intimu pojedinaca, što je za svaku osudu”, izričita je Mirhunisa Bektaš, predsjednica NVO “Kam”.

 

Izvor: zenicainfo.ba