Nije podržano uvođenje PDV-a za kladionice po hitnom postupku

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrao je zahtjev poslanika iz Kluba poslanika Stranke demokratske akcije (SDA) da se po hitnom postupku razmatra Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodatnu vrijednost, kojim se predviđa brisanje odredbe kojom se igre na sreću oslobađaju od plaćanja PDV-a.

U obrazloženju predloženog zakona je navedeno kako je neprihvatljivo da se po jednakim stopama oporezuju osnovni prehrambeni proizvodi, medicinska oprema i lijekovi, školski pribor itd., a da igre na sreću ostanu oslobođene od plaćanja PDV-a.

Poslanik SDP-a Saša Magazinović kazao je da je za to da se kladionice oporezuju, ali tvrdi da postoji određen broj osoba koji se dobro razumiju u PDV i koji tvrde da se ovim neće kladionice ni dotaći, jer kladionice, ono čime se one oporezuju su porez na dobit, licence i koncesije.

Tražio je od predlagača zakona da pojasni kako će to izgledati u odnosu na igrače, građane, šta se mijenja, šta ko plaća ako se usvoji ovaj zakon.

Predsjedavajući Kluba poslanika SDA Adil Osmanović je kazao da su u obrazloženju naveli da je nepravedno, nepravično i neodrživo da način oporezivanja igara na sreću u odnosu na druga dobra i usluge koje su predmet oporezivanja budu izostavljene.

Naša intencija je da to ide prema onima koji organiziraju i priređuju igre na sreću”, kazao je Osmanović.

Iznio je podatak da su u 2020. godini u Federaciji BiH priređivači igara na sreću klađenjem ostvarili  ukupni promet u iznosu većem od jedne 1,35 milijardi KM uz obrazloženje da im je prihod manji u odnosu na 2019. godinu za 22,5 posto.

“To je ogromna cifra i po našoj procjeni bi negdje bilo oko 150 miliona KM prihoda budžetima kada bismo izmijenili ovaj zakon”, pojasnio je Osmanović.

Nakon rasprave poslanici su se izjašnjavali o zahtjevu da se Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodatnu vrijednost razmatra po hitnom postupku, ali zbog nedostatka entitetske većine upućen je Kolegiju doma na saglašavanje.