Novim zakonom izmijenjen dosadašnji zakon o unutrašnjem platnom prometu FBiH

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine odobrio je na sjednici jučer, kao i Predstavnički dom oktobra prošle godine, Zakon o izmjenama i dopunama zakona o unutrašnjem platnom prometu FBiH.

Dopremijerka i federalna ministrica finansija Jelka Milićević prethodno je delegatima primarno obrazložila da je ovim zakonom predviđena uspostava registra računa fizičkih osoba, što će činiti Finansijsko-informatička agencija (FIA).

“To će omogućiti bržu i lakšu identifikaciju računa dužnika u poreznom i izvršnom postupku, kao i u drugim sudskim postupcima, kod istraživanja sumnjivih aktivnosti, sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i drugo. To će doprinijeti efikasnijem radu nadležnih sudova, poreznih, istražnih i drugih organa, kojima će biti olakšan i ubrzan pristup podacima o bankarskim novčanim računima fizičkih osoba, koje neće morati, kao do sada, tražiti od pojedinačnih banaka, već direktno od FIA-e, a koja je ovim zakonom ovlašćena uspostaviti i voditi registar računa fizičkih osoba”, navela je Milićević.

Registar neće sadržavati podatke o stanju i prometu po računima niti će podaci biti javno dostupni jer se na njih primjenjuju propisi kojima se uređuje poslovna tajna i zaštita ličnih podataka.

Ovim zakonom se stvaraju i uvjeti da konkurencija među bankama i kartičnim sistemima dovede do bržeg razvoja bezgotovinskih plaćanja, navedeno je također iz Federalne vlade kao službenog predlagača Zakona.