Obavijest o dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji: Jesenja faza 2020. godine

Gradska uprava Zenica obavještava stanovnike da će se obavezna preventivna sistematska dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija na području Grada Zenica provoditi u periodu od 31. oktobra do 4. novembra 2020. godine.

Obaveznu preventivnu sistematsku dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju će organizovati i provesti, prema pripremljenom rasporedu, ovlaštene ekipe uz nadzor u skladu sa zakonskim i podzakonskim obavezama.

Obaveznom preventivnom sistematskom deratizacijom će biti obuhvaćeni sljedeći objekti i površine:

1.   Javne i zelene površine u pojasu naselja sa koncentrisanim stanovništvom (gradska naselja)

2.   Obale površinskih vodotokova u gradskim i prigradskim zonama

3.   Nezvanična (neorganizovana) smetljišta u gradskim naseljima

4.    Kolektivni centri za smještaj i boravak izbjeglih i prognanih lica

5.   Individualne stambene kuće u privatnom vlasništvu u užim zonama gradskih naselja

6.    Objekti Gradske uprave, mjesnih zajednica i društvenih domova

Molimo građanstvo da sarađuje s ekipama koje će provoditi  dezinfekciju, dezinskeciju i deratizaciju, da omoguće neometan ulazak u prostorije koje su predmet deratizacije. Tokom postavljanja mamaka nije dozvoljen pristup neovlaštenim licima niti kućnim ljubimcima.

Obavještavamo građane da nije dozvoljeno postavljene mamke doticati niti premještati.

Naredbu o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije na području Grada Zenica – jesenja  faza 2020. godine možete preuzeti  ovdje.

Operativni program o sprovođenju deratizacije preuzmite ovdje.