Obavijest o primjeni Uredbe o novčanoj naknadi za demobilisane borce sa područja Zenice

Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti Grada Zenica, obavještava demobilisane borce do 57 godina starosti, da je od danas počela  primjena Uredbe o novčanoj egzistencijalnoj naknadi za demobilizirane branioce koju je usvojila Vlada Zeničko-dobojskog kantona, a u skladu sa  Zakonom o dopunskim pravima demobiliziranih boraca i članova njihovih porodica Federacije Bosne i Hercegovine.

Pravo na novčanu naknadu imaju demobiliziranih branioci mlađi od 57 godina, sa prebivalištem na području ZDK u trajanju najmanje dvije godine u kontinuitetu, osim povratnika u Republiku Srpsku, a koji su u periodu od 06. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca, odnosno 12 mjeseci ako su u Oružane snage pristupili kao maloljetnicii ili šest mjeseci po punoljetstvu, koji su na birou najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na naknadu ili imaju utvrđenu nesposobnost za rad i privređivanje ili su korisnici penzije u iznosu od 50 posto minimalne penzije isplaćene za decembar 2019. godine, te čija ukupna primanja zajedničkog domaćinstva ne prelaze iznos prosječne neto plaće isplaćene u ZDK za 2019. godinu.

Obrasci se predaju na protokol Grada Zenica a putem Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti.

Obrasci se mogu preuzeti na Info pultu Grada, a na web stranici Grada se može pogledati tekst Uredbe i preuzeti obazac.