Obavijest u vezi sa imenovanjem Odbora za upravljanje i održavanje vodovoda

Obavještavaju se predstavnici mjesnih zajednica da su shodno odredbama člana 32. Odluke o mjesnim vodovodima na području Grada Zenica (“Službene novine Grada Zenica” broj 6/20) Savjeti mjesnih zajednica bili dužni imenovati Odbore za upravljanje i održavanje vodovoda nakon provedenih izbora za savjete mjesnih zajednica.

Odbori za upravljanje i održavanje vodovoda, shodno članu 15. Odluke, imaju obavezu nadležnoj Službi za oblast voda jednom godišnje, dostaviti izvještaj o prikupljenim sredstvima kao i izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu i to najkasnije do 15. februara tekuće godine za prethodnu godinu.

Ovim putem pozivamo mjesne zajednice i Odbore za upravljanje i održavanje vodovoda da najkasnije do 10.03.2022.godine u Službu za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice dostave Odluke o imenovanju Odbora te naprijed navedene izvještaje.

Pored navedenih izvještaja, za potrebe ispunjavanja obaveza Službe prema zahtjevima Gradskog vijeća potrebno je da mjesne zajednice, u naprijed određenom roku, dostave i popunjene tabele koje će dobiti svaki predsjednik mjesne zajednice putem sekretara za poslove MZ a koje se odnose na postojeće stanje vodovoda i lokalne kanalizacione mreže.

Ispunjavanjem gore traženih obaveza, mjesnim zajednicama se otvaraju mogućnosti za kandidovanje i finansiranje projekata rekonstrukcije vodovodnih i kanalizacionih mreža iz sredstava Budžeta Grada Zenica

Napominjemo da je za slučaj neizvršavanja navedenih obaveza, članom 29. stav d) Odluke o mjesnim vodovodima, propisano da će se predsjednik i članovi Odbora za upravljanje i održavanje vodovoda kazniti novčanom kaznom od 200,00 do 1.000,00 KM.

 

SLUŽBA ZA VODOPRIVREDU, PUTNU INFRASTRUKTURU I MJESNE ZAJEDNICE