Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti

Grad Zenica, Služba za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice, na osnovu člana 124. Zakon o vodama (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”  broj 70/06) i Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima i načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata (“Službene novine Federacije BiH”  broj 31/15, 55/19 i 41/20 )  daje sljedeće:

Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti

U skladu sa članom 21. stav (3) i članom 22. Pravilnika o sadržaju, obliku, uslovima i načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata, obavještava se mjesna zajednica Kovanići, susjedne mjesne zajednice i sva ostala zainteresirana javnost da je Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada „Zenica” d.o.o Zenica, u ime Grada Zenica, podnijelo zahtjev za izdavanje prethodne vodne saglasnosti za dovođenje novih količina vode u naselje Kovanići, izgradnjom  dovodnog cjevovoda vodovoda Kovanići, na području mjesne zajednice Kovanići.

– ime/naziv, adresu podnosioca zahtjeva za izdavanje PVS: Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada „Zenica” d.o.o. Zenica podnijelo zahtjev u ime Grada Zenica.

– opis aktivnosti koja je predmet zahtjeva: kaptiranje novih izvorišta za potrebe naselja Kovanići te izgradnja dovodnog cjevovoda do postojećeg rezervoara pitke vode u Kovanićima.

– osnovne podatke o lokaciji na kojoj će se odvijati aktivnost za koje se traži izdavanje prethodne vodne: kaptiranje novih izvorišta nalazi se na prostoru zvano Crna Glava, a dovodni cjevovod se polaže duž potoka Velika rijeka do zaseoka Rijeka, gdje se penje uz padine lokalne planine i dolazi do prostora zvano Lazine gdje se priključuje na lokalni rezervoar vodovoda Kovanići.

– način učešća javnosti: pisano izjašnjavanje u roku od 7 dana od objave ovog obavještenja.

– naziv organa kojem se dostavljaju pisana izjašnjenja: Grad Zenica, Služba za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice, Trg Bosne i Hercegovine 6,  72000 Zenica, ili e-mail adresa [email protected].

– podaci o međuentitetskom uticaju  u slučaju kada za to postoje pouzdane pretpostavke: nema pretpostavki o međuentitetskim aktivnostima.

Sve zainteresirane strane, vezano za predmetne aktivnosti, mogu svoja pisana izjašnjenja dostaviti Službi za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice u roku od 7 dana od dana objave ovog bavještenja.

Ovo obavještenje će se objaviti na web stranici Grada Zenica i na oglasnoj ploči Grada Zenica.