Obustavlja se nastava u školama i održavanje kulturnih i sportskih manifestacija Srednjobosanskom kantonu!

Krizni štab Ministarstva zdravstva i socijalne politike, u cilju daljnjeg praćenja situacije i poduzimanja mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane koronavirusom (COVID-19), donio je naredbu kojom se obustavlja nastava u osnovnim, srednjim i visokoškolskim ustanovama Srednjobosanskog kantona u trajanju od 15 dana. Prenosimo naredbu:

1. Obustavlja se nastava u osnovnim, srednjim i visokoškolskim ustanovama Srednjobosanskog kantona u trajanju od15 dana.

2. Obustavlja se održavanje kulturnih i sportskih događaja na području Srednjobosanskog kantona u trajanju od 15 dana.

3. Nalaže se pojačan epidemiološki nadzor u dječijim vrtićima i ustanovama za socijalnu skrb za djecu, mlade i stare, kao i u kazneno-popravnim ustanovama u trajanju od 15 dana.

4. Preporučuje se građanima i građankama Srednjobosanskog kantona da se u cilju zaštite osobnog zdravlja i zaštite javnog zdravlja pučanstva, striktno pridržavaju svih preporuka Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva i Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i socijalne politike Kantona Središnja Bosna, kao i Zavoda za javno zdravstvo. Rok: kontinuiran do daljnjeg.

5. Svim osobama u Srednjobosanskog kantona kojima je izrečena mjera radi sprječavanja širenja novog koronavirusa (COVID-19), sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/05), od strane kantonalnog sanitarnog inspektora i federalne granične sanitarne inspekcije, nalaže se striktno pridržavanje naloženih mjera u predviđenom trajanju, pod prijetnjom prekršajne i kaznene odgovornosti. Službenim osobama koje su izdale rješenje o provođenju navedenih mjera nalaže se kontinuirana kontrola naređenih mjera odnosno kontrola izdatih rješenja o naloženim mjerama.

6. Preporučuje se zdravstvenim radnicima u Srednjobosanskog kantona da ne putuju u inozemstvo, posebno na organizirane stručne i znanstvene skupove, kao i turistička putovanja u inozemstvo.

7. Pozivamo građane BiH koji žive ili rade u zemljama pogođenim novim koronavirusom (COVID-19), da ne dolaze, bez veće potrebe, na prostor Srednjobosanskog kantona, zbog povećanja rizika od unošenja novog koronavirusa (COVID-19), a što bi dodatno moglo rezultirati pogoršanju epidemiološke situacije u kantonu. Rok: kontinuiran do daljnjeg.

8. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.

 

Izvor: travnik-grad.info