Od danas bolji putevi i u mjesnim zajednicama Klopče i Šerići

Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović obišao je danas završne radove na asfaltiranju makadamskog puta za naselje Žičara u Mjesnoj zajednici Šerići.

Prethodnim obilaskom terena od strane stručnih lica utvrđeno je da se radi o makadamskom putu čija je dužina 400 metara.

Elaboratom je predviđena rekonstrukcija puta širine 4,00 metra sa izgradnjom bankine širine pola metra.

Asfaltiranjem makadamskog puta biće u potpunosti riješen problem putne komunikacije za naselje Žičara.

Naime, sredinom prošle godine, sredstvima osiguranim iz Budžeta Grada Zenica u naselju Žičara asfaltiran je put u dužini od 645 metara.

Kao što vidite intenzivirani su radovi na sanaciji i asfaltiranju mnogih ulica i puteva. Uglavnom se radi o sanaciji i asfaltiranju dotrajalih, pa čak i makadamskih, betonskih puteva. Prioriteti su utvrđeni i kandidovani od strane mjesnih zajednica. Kako sam i obećao građanima Zenice prije četiri godine u fokusu mog rada, kao i Gradske uprave na čijem sam čelu biće poboljšanje uslova života svih naših građana. Želim da sva sela imaju kvalitetno riješenu putnu komunikaciju sa gradom. Isto tako, da ravnomjerno ulažemo i u gradsko područje govori činjenica da smo u gradu Zenici uspjeli realizovati nekoliko ključnih projekata. Izdvojio bih daljinsko grijanje, gasifikaciju, projekat “Plava voda”, ali i sakupljanje i tretman otpadnih voda“, rekao je gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović.

Ovih dana bolju putnu infrastrukturu dobili su i stanovnici Mjesne zajednice Klopče.

Jučer (6. oktobra 2020. godine) završeni su radovi na asfaltiranju ulice Prvomajska do spoja sa ulicom Hadžije Mazića.

Radi se o sanaciji dionice u dužini od 280 metara.

Grad Zenica osigurao je sredstva u iznosu od 51.517,72 KM, koliko je bilo potrebno da se izvedu radovi na sanaciji i asfaltiranju ove oštećene ulice.

Izvođač radova je konzorcij Komgrad-Ze d.o.o. Zenica i Almy-Transport d.o.o. Zenica.

Također, u toku sutrašnjeg dana biće okončani radovi na asfaltiranju odvojka ulice Hadžije Mazića od br. 22 do br. 52.

Ova ulica bila je u dosta lošem stanju sa vidljivim mrežastim pukotinama, udarnim rupama i kolotrazima, a za njeno asfaltiranje u Budžetu Grada Zenica obezbijeđena su sredstva u iznosu od 52.929,63 KM.

 

 

Izvor: zenica.ba