Od danas nove cijene testiranja na koronavirus u FBiH

Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH donio je Odluku o izmjeni i dopuni Tarife zdravstvenih usluga u Federaciji BiH. Komercijalna cijena testiranja na Covid-19 PCR metodom iznosi 68 KM (bez PDV), cijena serološkog testiranja iznosi 36 KM (bez PDV) i cijena antigenskog testiranja iznosi 32 KM (bez PDV).

Ova Odluka se primjenjuje se od 1. aprila 2021. godine.

Komercijalna cijena testiranja se odnosi na testiranje na vlastiti zahtjev bez uputnice nadležnog ljekara i obavezujuća je za javne zdravstvene ustanove. Za pacijente sa uputnicom nadležnog ljekara testiranje je besplatno.