Odgovor 13 vijećnika na Odgovor predsjedavajuće Gradskog vijeća od 30.01.2020. godine

Trinaest vijećnika (13) Gradskog vijeća Zenica dostavilo je odgovor na Odgovor predsjedavajuće Gradskog vijeća od 30.01.2020. godine, a vezano za sazivanje hitne sjednice Vijeća.